Kåbo Golfklubb har instiftat en stipendiefond till minne av den stadsnära golfbanan i Uppsala stad som under 26 år fostrat många nya golfare i Uppland.

Fonden ska stimulera ungdomar, som är bosatta och har medlemskap i klubb inom Upplands Golfdistriktsförbund, att utvecklas inom golfen.

På ett extra årsmöte den 17 april 2018 beslutades att ge Upplands Golfdistriktsförbunds styrelse i uppdrag att förvalta fonden och dela ut stipendier till lovande ungdomar.

Fonden uppgår till 50.000 kronor och beloppet skall hållas åtskilt i distriktets ekonomiska redovisning.

För att erhålla medel från fonden skall skriftlig ansökan med intyg eller rekommendationsbrev inlämnas till distriktets styrelse senast den 31 december.

Stipendium/stipendier delas ut under 10 år med c:a 5.000 kronor per år av distriktets ordförande vid distriktets nästkommande ordinarie vårårsmöte.

– Ett mycket fint initiativ av Kåbo Golfklubb, kommenterar UGFs ordförande Reidar Andersson beslutet om instiftandet av stipendiefonden.

Vi åtar oss gärna att förvalta fonden och att årligen dela ut stipendier.

– Kåbo Golfklubbs lättillgängliga bana har betytt mycket för golfens utveckling i Uppland i allmänhet och i Uppsala stad i synnerhet. Under de 26 år banan i Rosendal fanns var den en mycket attraktiv anläggning som introducerat och fostrat många av dagens golfare. Vi minns och saknar den stadsnära golfparken!

Läs Svensk Golf artikel ”Dödsstöten för stadsbanan i Uppsala?

Klicka på bilden för att hämta fondens stadgar som pdf.