Öregrunds GK har startat ett unikt program för sina seniorer kallat Senior Power.

– Sannolikt är det den enda klubben i Uppland/Sverige som har gjort en satsning på det sätt som vi har gjort, säger Kai Johansson ordförande i klubbens seniorkommitté. Vårt friskvårdsprogram innehåller även föreläsningar och utbildning i frågor som berör ”oss äldre” och där kommer vi att ha information om ämnen som kostfrågor, syn och hörsel, anhörigstöd, HLR etc.

Senior Power organiseras som lärgrupper och klubben har engagerat Lena Lundström som ledare. Lena är fd gymnastikdirektör, välmeriterad och aktiv i golfklubben.

En artikel kommer ut i UNT den 25/4 som ytterligare belyser vår friskvårdssatsning.

Det kan tilläggas att Kai också har skickat en skrivelse till Östhammars kommuns fritidsförvaltning med en fråga om att införa ett ”aktivitetsstöd” för ålderspensionärer på samma sätt som det finns för barn och ungdom.

Läs mer om Senior Power på SISU Idrottsböcker