Talang- och elitgruppen 2018

Nu är det dags att starta upp årets verksamhet med Elit- och Talanggruppen.
Första träffen kommer att hållas på GolfUppsala Söderby Golf lördag 21 april, klockan 09:00-16:00. Det är jag och Johan Malmsten som kommer att hålla i den dagen.
Som vanligt behöver ni ha med er full golfutrustning samt ombyte för fysträning, då vi kör fullt ös direkt.

Programmet för i år är i stort sett spikat, endast några få detaljer kvarstår att planera in. På årets första träff får ni all information kring årets verksamhet.
Tanken med verksamheten i Elit & Talanggruppen är givetvis att spelarna från hela distriktet skall få bra träning och bra möjligheter till sparring under hela året.
Fysträningen kommer även framöver att finnas med på samtliga träffar, då det är ett område som många av spelarna behöver lite hjälp med.

Tränare
De tränare som kommer att vara inblandade under året är:

Fredrik Hedlund                        GolfUppsala/Golfgymnasiet NIU Uppsala
Johan Malmsten                        Älvkarleby GK
Magnus Lager                             Fystränare Golfgymnasiet NIU Uppsala
Ronnie Andersson                     RIG Uppsala
Martin Pettersson                      RIG Uppsala
Andreas Högberg                       Upsala GK

Program

Veckodag Datum Kl. Plats Ledare
Lördag    21 april      09:00-16:00  Söderby Fredrik Hedlund & Johan Malmsten
Fredag    11 maj        09:00-16:00  Söderby Fredrik Hedlund & Johan Malmsten
Torsdag  14 juni        09:00-16:00   TBA Ronnie Andersson m. fl.
Torsdag  12 juli        09:00-16:00  TBA Martin Pettersson m. fl.
Lör-sön  11-12 aug      2-dagars      Upsala GK Tema Tävlingsförberedelser på lördag, DM 36 på söndag
Fredag    28 sept      09:00-16:00  TBA TBA
Söndag    14 okt    09:00-16:00    TBA TBA
Söndag    18 nov  09:00-16:00 TBA TBA

De tre träffarna i juni-augusti ingår i Collegespelarna program.

Kostnad
Träningsavgiften för deltagarna i Elit & Talanggruppen är 2000 kr per år. UGF skickar en faktura till den anmälda spelaren. Träningsavgiften inkluderar, utöver all träning och föreläsningar, även luncherna på varje träff.

Väldigt många klubbar är med och stöttar sina spelare och tar hela eller delar av denna träningsavgift. Det är dock upp till spelarna att prata med hemmaklubben.

Collegespelare
Några av våra tidigare deltagare i Elit & Talanggruppen har dragit vidare till College och kan inte delta på hela årets verksamhet. Vi vill däremot gärna ha med er och har satt ihop ett program för er.
De tre träffarna under sommaren, juni-augusti i programmet ovan är de träffar som ni bör kunna vara med på. Träningsavgiften för detta upplägg för Collegegänget är 1000 kr.

Anmälan och uttagning
Tränarna i verksamheten tar ut vilka spelare som bjuds in till både Elit & Talanggruppen. Klubbarna i distriktet är däremot varmt välkomna att skicka namnförslag på spelare som man skulle vilja ha med i verksamheten.

Denna inbjudan går ut till alla som var med i verksamheten under förra året, samt några till utvalda.
Om du vill vara med i årets verksamhet skickar du omgående ett mail till mig på fredrik.hedlund@soderbygolf.se<mailto:fredrik.hedlund@soderbygolf.se>, uppge samtidigt om du kan vara med på första träffen lördag 21 april.

Om du har några matallergier är det bra att du meddelar detta också.

/Fredrik

Fredrik Hedlund
Club Professional GolfUppsala
Golfgymnasiet NIU Uppsala
Söderby 018-430 1970 / Edenhof 018-33 41 85
Mob 070-658 31 51
epost: fredrik.hedlund@soderbygolf.se