Vid anmälan av lag till seriespelet har lagledare också angetts. Dessa uppgifter går inte per automatik in i GIT utan måste registreras på klubbnivå. Den nu publicerade listan visar status den 11 mars. Till listan.