Serieindelningen är klar. Huvudregeln är att de två bästa lagen flyttas upp en division och de två sista flyttas ner. Nytillkomna lag hamnar i lägsta division i respektive klass.

Några undantag har gjorts bland annat beroende på att uppflyttade lag inte anmälts till spel.

Till serieindelningen