Känd idrottsprofil får utmärkelsen Årets Juniorledare 2017.

På ett välbesökt vårårsmöte som avhölls på Golf Uppsala Söderby, inledde UGFs ordförande med att dela ut det renoverade UGFs vandringspriset för damernas matchspel, Upplands matchen, till Wattholmas GKs ordförande Bent Syse, samt pris till 2017 års juniorledare, Göran Angesten.
Jan Peder Norstedt valdes till mötesordförande, en uppgift som han skötte briljant.
Protokollet från mötet publiceras senare.
När årsmötets stadgeenliga ärenden avhandlats och årsmötet avslutats avhandlades förljande övriga frågor:
  • En enkät har skickat ut till alla klubbar i Uppland som skall ligga till underlag för den presentation som kommer att visas på mötet den 24 april. Detta möte sker tillsammans med politiker och Friiberghs GK och Enköpings GK angående Golfnyttan i samhället. De klubbar som vet med sig att de inte har svara ombedes att göra detta så fort som möjligt.
  • Golfens Dag blir den 26 maj, 2018. I år finns det möjlighet att få sponsorpengar till aktiviteter eller annonser från SGF på max 20.000 kr. Frågan är om klubbarna vill söka detta bidrag själva eller att det skall koordineras via UGF. Svar på detta behövs snarast. Klubbarna ombeds kontakta Hans Andersson om detta.
  • Ordförandekonferensen flyttas till fredagen den 17 augusti. Preliminärt på Burviks GK, med golf.
  • På UGFs hemsida finns på första sidan ett bildspel som har bilder från klubbarna i Uppland. Alla klubbar ombedes att se över om man är nöjd med den bild som representerar sin klubb, eller om man vill byta ut den. Vill man byta den skickar man en ny bild till Hans Andersson. Obs högupplöst, som möjlig att beskära i formatet 710×350 px.
  • De ombud som valdes till SGFs Förbundsmöte är: Reidar Andersson UGF, Bo Lundqvist Upsala GK, Leif Ollerstam Burviks GK och Eero Ikäläinen Olandsbygdens GK.
  • Thomas Bergman från SGF höll ett synnerligen uppskattat föredrag om säkert spel och friskvårdsavdrag. Thomas Bergmans presentation bildspel finns att ladda ner här.

Minnesanteckningar förda av
Hans Andersson

Möteshandlingar och protokoll finns här

Mangrann samling av ombud

Mötesordförande Jan Peder Norstedt, Arlandastads GK och sekreterare Stefan Ståhl, UGFs styrelse

Föreläsaren Thomas Bergman SGF