Seniorkommittén har haft ett första möte inför stundande säsong. Tidsplan för samtliga aktiviteter är publicerad på hemsidan.
Samtliga tävlingar (Seriespel, OM och DM) läggs upp centralt av kommittén precis som förra året.

På golftinget i november uttrycktes önskemål ett utbildningspass i GITtävling med speciell inriktning på hantering av seriespel. En sådan utbildning planeras till senare delen av april.

Seriespel

Tävlingsprogrammet är fastställt vad beträffar datum och spelplatser.
Anmälan om deltagande senast 29 mars. Betalning senast 27 april.
En inbjudan med alla detaljer går ut till senioransvariga i mitten av februari.
I april fastställs serieindelningen.