Friiberghs Golfklubb har under 2017 gjort en stor miljöinvestering i ett våtmarks- och dammprojekt för att minska risken för ett växtnäringsläckage samt för att förbättra den biologiska mångfalden.

Totalt har klubben fått bidrag på 305 000:- från EU och Länsstyrelsen.

För att inspirera fler klubbar till liknande insatser publicerar vi – med tillstånd från Friiberghs GK – deras ansökan, projektplan och Länsstyrelsens beslut. Som en fin effekt av satsningen har också spelområdena kring banans tre sista hål väsentligt förbättrats och förskönats.

Läs om projektet på klubbens hemsida.

Ansökan

Projektplan

Länsstyrelsens beslut med bilagor