Seminariet inleddes av Henrik Norén, Bankonsulent SGF, med en tillbakablick på säsongen 2017 som började med att våren var extremt kall och torr. Torkan fortsatte sedan hela sommaren vilket satte golfanläggningarna på hårda prov. Flera klubbar berättade att det varit problematiskt med vattentillgången. Att vi dessutom haft den kallaste sommaren på 155 år (enl. SMHI) underlättade inte för gräset att komma igång att växa.

Henrik berättade också att en för Sverige ny sjukdom – Dollar spot – har påträffats på flera ställen. Den är extremt svårbehandlad och kan utgöra ett hot för framtiden men med noggranna skötselrutiner hoppas man att klubbarna ska kunna hålla sjukdomen stången.

Lena Lindström, Klubbkonsulent SGF, gick sedan igenom enkätverktyget Players 1st. Det tillhandahålls kostnadsfritt av SGF och 320 klubbar har anslutit sig. Klubbarna kan med hjälp av enkäterna få mycket värdefull information om sin verksamhet.

Henrik Norén informerade sedan om erfarenheter av och forskning om IPM. Henrik visade på två appar – Sunseeker och Turfpath – som kan vara till stor hjälp, speciellt nu i invintringstider. Den viktigaste enskilda faktorn för att få en lyckad invintring är att se till att greenerna får maximalt med sol hela säsongen.

Den nordiska forskningsorganisationen Sterf har tagit fram en handbok för att underlätta för klubbarna att välja rätt grässorter. Handboken finns på golf.se under Klubb och anläggning. Där finns också informativa filmer om banskötsel från USGA med svensk textning.

Seminariet avslutades av Bo Thyselius, UGFs kommitté för bana & miljö, som redogjorde för dagsläget vad gäller GEO-certifiering. Senare i höst ska det webbaserade verktyget finns tillgängligt på svenska och anpassat till svenska förhållanden. Då kommer UGF att bjuda in klubbarna till information och utbildning i det nya verktyget.

Elva av distriktets klubbar hade hörsammat inbjudan och 22 personer deltog i seminariet.

Bo Thyselius
UGFs kommitté för bana & miljö