SGFs Supercamp har sedan 2008 varit ett nationellt golfläger för ungdomar i åldern 13–15 år. Fram till 2015 hölls det på Ljungbyhed i Skåne, där cirka 120 ungdomar från hela Sverige tränades och utbildades under en vecka i juli. Numera anordnas både vår- höst- och vinterläger och SGF bjuder in till regionala Supercamps.

Lägren är för dig mellan 13 och 15 år som är tävlingsaktiv på Skandia Tour Elite, Future, First och JMI-tävlingar.

Ett av höstlägren – Supercamp Mitt – genomförs 21-22 oktober  på GolfUppsala Söderby. Dit är juniorer från Stockholm, Gotland, Dalarna, Uppland och Västmanland välkomna.

Uttagningen till Supercamp görs av resp. distrikt under hösten. Om du är med på höstens Supercamp är du också med under vinterns och vårens läger.

Du kan läsa mer om lägren här.

Ansvarig för UGFs junior- och elitkommitté är Henrik Nilsson.