I tisdags den 30/5 samlades 21 kommunikationsansvariga från elva golfklubbar och UGF för ett möte om bildande av nätverk. På mötet beslutades att starta ett nätverk för att jobba med kommunikation och marknadsföring av golfen, golfspel och golfklubbar i Uppland.

En av de första insatserna är en nyöppnad Facebooksida GolfiUppland, där vi marknadsför golfspel, aktiviteter och evenemang på upplandsklubbarna. Gilla, följ och dela sidan till alla golfande vänner. Och alla klubbar – använd kanalen för att marknadsföra er.

Bildande av ett nätverk för kommunikatörer hos klubbar och UGF finns i de aktiviteter som beskrivs i UGFs verksamhetsplan 2017.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan bli bättre på att kommunicera golfen, internt i organisationen och externt. Genom samverkan i nätverk kan vi bli effektivare, ge varandra stöd och kompentensutveckling. Tillsammans kan vi också förstärka marknadsföringen av golfen, utan att behöva uppfinna hjulet själva varje gång. Vi är överens om att livet som kommunikatör på en klubb kan vara ensamt och att det då och då vore bra att ha en kollega att testa idéer hos, få support, få stöd, hitta lösningar.

Följande klubbar är hittills representerade i nätverket

Burviks Golfklubb
Enköpings Golfklubb
Friiberghs Golfklubb
Hallstaviks Golfklubb
Kåbo Golfklubb
Johannesberg
Roslagens Golfklubb Norrtälje
Upsala GK
Vassunda Golfklubb
Wattholma Golfklubb
Väddö Golfklubb
Örbyhus Golfklubb
Öregrunds Golfklubb

Övriga klubbar som vill vara med skickar namn och epostadress på sina representanter till anders.wasberg@gmail.com, som bjuder in dessa personer till nätverkets Facebookgrupp.

Minnesanteckningar från mötet den 30/5 finns på UGFs hemsida.