Utdrag ur statuter.

Deltagare: Om spelare är medlem i flera klubbar anslutna till UGF får hon/han endast representera sin hemmaklubb. Om spelare har hemmaklubb i annat golfdistrikt, men är medlem i klubb ansluten till UGF får hon/han representera denna klubb.

Spelaren får inte vara sekretessmarkerad i GIT utan måste tillåta publicering av namn på webben.

För D60, H60, D70, H70, D75, H75 samt H80 får spelaren under säsongen endast representera sin klubb i en åldersklass.

För D30, H30, H40, D50 samt H50 får spelaren endast representera en åldersklass per serieomgång. Spelare som under en omgång representerat dessa åldersklasser får ej i senare omgång representera D60, H60, D70, H70, D75, H75 eller H80.