Fr.o.m. 2017 finns gemensamma statuter för allt seriespel i Uppland. Observera speciellt de regler som begränsar spelares möjligheter att spela i flera åldersklasser!

Läs mer om seriespelet och statuter på Seniorernas hemsida.