Seriespel

Första omgångens tävlingar är utlagda centralt och arrangörsklubbarna tar över.

Kontaktpersoner. Hälften av de åtta arrangörsklubbarna har fyllt i kontaktperson/er. Uppmaning till de övriga fyra att komplettera sin tävling.

Spel från blå tee. Enligt statuterna ska H70 spela från blå tee eller motsvarande i hektometersystemet. Där blå tee saknas spelar H70 från gul tee.

Anmälan av lag. Kan göras på två sätt:

  • Direktanmälan på golf.se – användes i de fall där anmälaren ingår i laget.
    Precis som förra året placeras deltagarna i Singelklass1 oavsett vilket lag man anmäler sig i. Detta måste korrigeras så att singelresultaten ska bli korrekta.
  • Anmälan med epost direkt till arrangerande klubb. Adresser finns på hemsidan

Startordning. Det har uttryckts önskemål om att få variation i seriespelets olika spelomgångar dels så att divisionerna startar i olika ordning under dagen och dels att lagen blandas i största möjliga utsträckning och sist men inte minst att underlätta samåkning genom att lagmedlemmarna startar i på varandra följande bollar så långt det är möjligt. Nu finns sådana listor upplagda under Seriespel/Startordningar

Old Members

Alla OMtävlingar är upplagda centralt. Arrangörsklubbarna tar över.
Singeltävlingen på Johannesberg den 16 maj har redan lockat ett nittiotal deltagare.

Klubbkampen

  • Aktivitets- och placeringspoäng räknas på Old members- och DMtävlingarna.
  • Seriespelet ingår inte i beräkningsunderlaget.
  • Länk från menyn leder till dokument med aktuell ställning och beräkningsunderlag.

Facebook

Alla blogginlägg på seniorernas hemsida kommer helt eller i sammandrag att publiceras i vår facebookgrupp. Anmäl dig till gruppen så får du informationen direkt där.