Från och med 2017 finns det en ny applikation på IdrottOnline som behandlar alla typer av stöd till föreningarna med undantag av LOK-stödet.

Den nya applikationen heter Idrottsmedel och här kan föreningarna ansöka om Idrottslyftsmedel både från specialidrottsförbunden och Upplands Idrottsförbund. Det stöd som går att ansöka om från Upplands Idrottsförbund är anläggningsstödet. Idrottslyft från föregående år som föreningarna behöver återrapportera hittar föreningarna under applikationen Äldre Idrottslyft.

Idrottslyftet kommer byta namn till ”Äldre Idrottslyftet” i toppmenyn och kommer att sluta användas. ”Äldre Idrottslyftet” finns kvar för att man ska komma åt öppna ansökningar och se historik. Men man kommer alltså inte kunna skicka in nya ansökningar via ”Äldre Idrottslyftet”, istället görs alla ansökningar gällande ekonomiskt stöd under fliken ”Idrottsmedel” i toppmenyn.

Manual för Idrottsmedel

Läs mer på IdrottOnlines hemsida