Styrelsen för Upplands Golfförbund har utsett Mikael Svensson, Upsala GK till Årets Juniorledare 2016 i Uppland.

Med utmärkelsen, som delades ut på UGFs vårårsmöte, följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kronor uppsatt av UGF:s Seniorkommitté.

Läs motiveringen här

Ett referat från Vårårsmötet finns här.