UGFs tävlingsansvarige Martin Gavelin påbörjade tidigare i kväll en regelutbildning för ett drygt 50-tal medlemmar i Enköpings GK. Med utgångspunkt från regelboken Regler för golfspel 2016 och med stöd av bildspel och R&A’s regelfilmer föreläste Martin premiärkvällen om Definitioner och Reglerna 1 – 13 i regelboken.

Avsnitten konkretiserades genom exempel från vanliga regelsituationer på hemmabanan och deltagarna avbröt flitigt för diskussion och frågor.

Nästa torsdag är det dags för avsnitt 2 och utbildningen, som omfattar totalt 6 lektionstimmar avslutas torsdagen därpå, då 34 regler och bilagan om Lokala regler ska vara genomgångna.

UGF erbjuder andra klubbar regelutbildning för såväl ledare som medlemmar. Utbildningen bedrivs i SISU-regi och är kostnadsfri för deltagarna. Klubben erhåller utbildningsbidrag och deltagarna får regelboken och annan dokumentation utan kostnad.

Kontakta Martin Gavelin om ni är intresserade av regelutbildningar på er klubb.
epost: m.gavelin@gmail.com, tel. 070-30 90 247