GolfUppsala utökar med ny inomhushall och ny stor golfbutik på Gränby sportfält, Uppsala!


Första spadtaget på nya UTK-hallen på Gränby sportfält togs igår kl 17 och GolfUppsala har stolt presenterat ett nytt center för alla golfare. Även golfsporten kommer att finnas representerad i Uppsalas nya elitidrottscentrum på Gränby sportfält.

GolfUppsalas satsning ger ett mycket värdefullt bidrag till golfsportens rekrytering och utveckling i vårt distrikt, bl.a. genom den centrala lokaliseringen och ökade möjligheter till nära samverkan med andra idrotter. De uppländska golfarna får äntligen en riktig golfhall med trevlig miljö för roligare vinterträning.

GolfUppsala är också värdanläggning för Riksidrottsgymnasiet i golf och den framgångsrika NIU-utbildningen för landets unga och lovande juniorgolfare och golfgymnasieeleverna blir nu stora vinnare med nya vinterträningslokaler som ligger nära golfgymnasiets fysträningslokaler. Uppsala kommun och Celsiusskolan ges ännu bättre konkurrensfördelar, vilket bådar gott för Idrottsgymnasiets framtid.

Hallen är i huvudsak anpassad till vinterträning men här kommer också en ca 400 kvm stor golfshop finnas öppen året runt med ett komplett sortiment för alla typer av golfare.

Hallen kommer att byggas i två plan på ca 700 kvm totalt och kommer förutom vanliga utslagsplatser även kunna erbjuda ett tiotal golfsimulatorer. Golfcentret kommer att vara den första etappen av nya UTK-hallens ombyggnation och planeras vara färdigställd för invigning under oktober 2017.

Fint satsat GolfUppsala och stort lycka till med projektet!


Läs mer om andra golfhallar: