Älvkarleby GK har fått totalt 1,25 MSEK för att utveckla handigolfen och klubbens ungdomsverksamhet. I projektet ingår byggande av främre tee, införande av hektometersystemet, förbättring av vägar på banan samt kompletteringar på övningsfältet.


Allmänna Arvsfonden bidrar med 800 tkr, Upplands Idrottsförbund med 400 tkr ur Idrottslyftet och 50 tkr har beviljats av Svenska Golfförbundet, också det genom Idrottslyftet.

– En fantastisk möjlighet för oss att utveckla vår anläggning och vår verksamhet, säger Lennart Billfalk, ordförande i Älvkarleby GK. Arvsfonden beviljar t.o.m. mer pengar än vad vi sökt, beroende på att de inte kan godkänna att vi utför anläggningsjobb med egen personal. Inhyrd entreprenör blir dyrare men naturligtvis bekvämare för oss. Vi är i full gång med planeringen och hoppas åtminstone kunna påbörja anläggningsarbetena innan vintern. Vi räknar även med att ha ett kick-off möte med SGF:s ansvarige för Handigolf senare i höst.

Arvsfonden kommer också att inbjuda till en obligatorisk introduktionsdag för alla projektledare/kontaktpersoner för genomgång av villkor, slutredovisningskrav, webb m.m. Alla som får stöd från Allmänna Arvsfonden förbinder sig att driva den nya verksamheten i tio år, annars kan bidraget komma att behöva betalas tillbaka. Uppföljning av verksamheten sker 2, 4 och 10 år efter beslut. Därför är en konkret och tydlig plan för projektet viktig.

Älvkarleby GK skickade in sin ansökan till Arvsfonden i slutet av januari 2015 och fick i juni begäran från fonden att komplettera sin ansökan på ett antal punkter. Dessa frågor har varit till god hjälp för klubben för att utveckla sin ansökan och att få till stånd ett bra samarbete med alla aktörer.

Med klubbens goda minne kan vi här publicera dels klubbens ursprungliga ansökan, dels de kompletterande frågorna från Arvsfonden. Dokumenten kan förhoppningsvis komma att inspirera andra golfanläggningar i distriktet!

UGF gratulerar Älvkarleby till ett fint förarbete, som ligger helt i linje med SGFs och UGFs målsättningar. Vi kommer med stort intresse att följa hur projektet utvecklas!

Älvkarleby GKs ursprungliga projektansökan till Allmänna Arvsfonden (pdf)

Allmänna Arvsfondens kompletterande frågor (pdf)